• Strona Główna • O Firmie • Katalog produktów • Usługi • Zapytania • PRACA • Kontakt
 

KOMENTARZE I ARTYKULY

• Mop - Wiadomo co to jest. • Gryzonie - Deratyzacja - procedury • Dojarka przewodowa - Procedura HACCP • Ozon - wytwornice ozonu - ozonatory • ŚRODKI TRANSPORTU - Dezynfekcja • Lodówki - chłodziarki. Przykre zapachy
wiecej… 

Jak zapobiegać stanom zapalnym wymienia u krów (mastitis)

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw zapoznać się z etiologią tego schorzenia. Schorzenie to może być wywołane czynnikami zakaźnymi i nie zakaźnymi.
Do czynników nie zakaźnych można zaliczyć nieprawidłowy dój ręczny (kciukowanie, osmykiwanie). Niekiedy można doprowadzić do stanu zapalnego wymienia dojem mechanicznym przy zbyt wysokim podciśnieniu ( prawidłowe podciśnienie - 0,5 atmosfery) Ten parametr pracy dojarki jest obserwowany każdorazowa przy włączeni agregatu dojarki i jest bardzo łtwy do regulacji. Często dochodzi do urazów mechanicznych wymienia spowodowanym brutalnym obchodzeniem się ze zwierzętami (kopnięcie w wynie i tym podobne zachowania obsługi).
Mastitis może też wywołać zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia oraz wahania temperatury. Trzymanie zwierząt w przeciągach.

Najczęściej, zapalenia wymion wywoływane są przez bakterie znajdujące się na skórze krowy, na ściółce i w powietrzu, na rękach dojarza, ścieraczkach, odziży ochronnej, gumach strzykowych aparatów udojowych itp. Sa one przenoszone do gruczołu mlekowego po przez kanał strzykowy.
Najczęściej, mastitis wywołują gronkowce, paciorkowce, maczugowiec ropotwórczy, pałeczka ropy błekitnej, pasterelle, salmonelle, replique montre de luxe drobnoustroje beztlenowe lub chorobotwórcze grzyby.
Objawem klinicznym zapalenia są: zmiany w mleku - kłaczenie mleka, grudki. Może pojawić się krew ( z tego powodu jest bardzo ważne używanie przeddajacza) Wymie może być obrzmiałe i bolesne.
W postaci podklinicznej nie występuja wyżej wymienione objawy, a na pewno nie w formie ostrej. Jednakże można wykryć schorzenie za pomocą tzw. terenowego odczynu komórkowego (TOK). Wykrywa się w ten sposób zwiększoną obecność komórek somatycznych w mleku.
Przyjmuje się, że do 400 tys. komórek somatycznych a 1 ml mleka jest ilością fizjologiczną. Powyżej tego poziomu, przyjmuje się, że zwierze jest chore. Jednakże na ilość pojawiających się w mleku komórek somatycznych ma również wiek krowy. Im starszy osobnik, tym więcej komórek somatycznych pojawia się w mleku. U starych krów, zdarza się znaczne przekroczenie normy, a mimo to zwierze jest zdrowe ( badania mikrobiologiczne).
Najbardziej narażonymi na infekcje, są tzw. krowy "miękkie", o nieprawidłowej budowie wymienia.

Leczenie: W każdym przypadku należy zwrócić się do lekarza weterynarii, który podejmie działania doraźne przy pomocy antybiotyków. Jedna wizyta lekarza wet. tu nie wystarczy, ponieważ właściwe leczenie może być podjęte wyłącznie na podstawie labolatoryjnych testów rolex pas cher biologicznych.  Wskażą one rodzaj bakterii i ustalą najbardziej skuteczny lek i dawkę zwalczającą patogen który wywołał chorobę. O takie badanie labolatoryjne nie jest tródno. Wykona je odpłatnie każde labolatorium szpitalne (około 40 - 50 zł.)
Podanie antybiotyku na chybił - trafił często prowadzi do powikłań grzybiczych, bardzo trudnych do wyleczenia, jeżeli nie niemożliwych.
To jeszczenie nie koniec leczenia. W okresie laktacji nie jest możliwe pełne wyleczenie mastitis. Leki koniecznie należy podać w okresie zasuszenia!!

A jak zapobiegać?
Działania zapobkiegawcze (profilaktyka) można podzielić na dwa segmenty:
Działania dorażne - odnoszące się do posiadanych zwierząt
Działania długo falowe - odnoszące sie do pracy hodowlanej
Działania doraźne polegają na stosowaniu się do procedury pozyskiwania mleka, którą każdy producent mleka powinien mieć wdrożoną od 3 lat w ramach systemy HACCP jaki obowiązuje u odbiorcy mleka (mleczarnie i inne podmioty skypujące mleko surowe) oraz w ramach Dobrej Praktyki Produkcyjnej jaka powinna być wdrożona i obowiązywać w danej oborze.
Każdy producent mleka surowego pwinien posiadać i mieć wdrożone co najmniej trzy procedury dostosowane do jego warunków:
- Procedurę pozyskiwania mleka
- Procedurę skutecznego mycia i dezynfekcji sprzętu udojowego oraz służącego do transportu i przechowywania mleka.
- Procedurę przechowywania mleka
Przydała by się jeszcze procedura postępowania z mlekiem od zwierząt chorych, ze zwierzętami chorymi i jeszcze parę innych zapewniających bezpieczeństwo żywności, zresztą, zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno polskimi jak i unijnymi ( Ustawa z dnia 11 maja 2001 r.
O warunkach zdrowotnych żywnoąci i żywienia)
Przykład jednej z procedur można znaleźć a stronie
www.sochland.pl
W zamian za to, nie wiedząc dlaczego, wymaga się corocznej atestacji dojarki, której stan techniczny praktycznie nie ma wpływu na bezpieczeństwo żywności, zwłaszcza że przeprowadzane co najmniej dwa razy w miesiącu badania ujawnią higienę doju i mleka (ciekawe w jaki sposób atestuje się gopodynię dojącą ręcznie?)
Nakazuje się przenoszenie agregatu dojarki w miejsce gdzie nie ma zbiornika na mleka, usuwania elementów aluminiowych (cedzidła) a w to miejsce dopuszcza się plastikowe bez wytłoczonych znaków dopuszczających je do kontaktów z tłuszczami.

Jak dochodzi do przenikania bakterii do gruczołu mlecznego?
Zawsze przez kanał strzykowy. Przy nieprawidłowej budowie wymienia, strzyku i mięśnia zwieracza strzyku, które są w wysokim stopniu odziedziczalne , po doju kanał pozostaje otwarty. A raczej nie jest zamknięty. W wymieniu po doju panuje niewielkie podciśnienie.          W związku z tym do wymienia zasysane jest zakażone powietrze i resztki zakażonego mleka.
Wielokrotne powtarzanie tego cyklu oraz namnażanie  się bakterii powoduje w końcu przełamanie bariery immunologicznej zwierzęcia i dochodzi do stanu chorobowego. Stan chorobowy nie musi objawiać sie taką ilością bakterii w mleku, że zostanie na podstawie tego parametru zaklasyfikowane do innej klasy niż extra. Cżesto obserwowałem sytuację że TOK i próba mikrobiologiczna wykazywała ewidentny stan zapalny a ogólna liczba drobnoustrojów w 1 ml mleka wynosiła 50 - 60 tys. Zapalenia wymion nie daja wyraźnego ilościowego wzrostu bakterii w mleku. Aczkolwiek na podstawie porównania wyników w dłuższym okresie czasu taki wzrost można zauważyć ( np. w okresie 8 miesięcy ogólna liczba drobnoustrojów wynosiła od 10 do 25 tys. w 1 ml, mleka
i nagle wzrosła do 50-60 tys. ale i odczyn tok też był dodatni)
Jedynym rozsądnym i skutecznym postępowaniem profilaktycznym przeciwko mastitis jest stosowanie tzw. dypingu. To znaczy zamaczanie strzyku natychmiast po doju w środku dezynfekujacym przeznaczonym do tego celu (JOD POL). Zamaczanie strzyków już ze zwłoką 5minut  nie ma sensu. Co miało się stać złego to już się stało.  Dawniej, dobrym środkiem do dezynfekcji strzyków przed i po doju była pollena jm. Obecnie odpowiednikiem tego preparatu o podwyższonej skuteczności jest koncentrat JOD POL. Jest to preparat oparty o wzwiązki jodu  (jodofory). Służy nie tylko do dezynfekcji i zamykania strzyków po doju ale również do mycia i dezynfekcji wymion przed dojem. Zapobiega nie tylko zapaleniom wymion ala również grzybicom i rozprzestrzenianiu się chorób w stadzie ( zobacz
www.sochland.pl)  Jest to obecnie chyba najtańszy (koncentrat) i jeden z najsukeczniejszych preparatów tego typu.
Jeżeli występują trydności a nabyciu wymienionych wyżej preparatów, można je zastąpić ogólno dostępnym roztworem nadmanganianu potasu (KMnO4 ) Ma on dobre właściwiści dezynfekujące i jest tani Zwłaszcza gdy kupuje się go w opakowaniach 1 kilogramowych Cena 1 Kg nadmandanianu potasu to około 34-35 złoty  1 kilogram starcza na długo
Na rynku są preparaty do dypingu strzyków oparte na pochodnych soli amoniowych. Posiadają one dobre właściwości biobójcze. Jednak część populacji krów wykazuje na nie nieporządane skutki uboczne w postaci pękania skóry strzyków w okolicy kanału strzykowego, co prowadzi do pojawiania się komurek somatycznych z tych ran w mleku (obserwacje autora). 

Długo falowym postępowaniem mającym na celu jeśli nie całkowite wyeliminowania mastitis spowodowane czynnikami zakaźnymi to na pewno poważne ograniczenie wysyępowania tej jednoskki chorobowej Rolex Replica jest prawidłowa praca hodowlana. Właściwy pokrój zwierzęcia, prawidłowa budowa wymienia a zwłaszcza strzyków oraz prawidłowa praca mięśnia zwieracza strzyku w bardzo wysokim stopniu zabezpiecza przed wnikaniem do gruczołu mlecznego patogenów.
Krowy od których chcemy pozyskać zwierzęta do remontu stada, powinny być kryte buchajami uznanymi. NIE OCENIONYMI.
Odziedziczalność budowy wymienia sięga 50%. Jest to więc dobra wiadomość.
W tym sensie można mówić o dziedziczeniu skłonności do zapaleń wymienia lub jego braku.

 

  Projektowanie stron internetowych - NETLER
			  zawsze dla Ciebie

P.U.H. SOCHLAND Kazimierz Górski;    96-500 Sochaczew;   ul. Grabskiego 18 
tel.: (+48 46)  862 21 98;   fax: (+48 46) 862 21 98;  tel. kom. +48 500 284 412    e-mail: poczta@sochland.pl

Sklep czynny Poniedziałek - piątek od 9 do 18 sobota od 9 do 14