• Strona Główna • O Firmie • Katalog produktów • Usługi • Zapytania • PRACA • Kontakt
 

KOMENTARZE I ARTYKULY

• Mop - Wiadomo co to jest. • Gryzonie - Deratyzacja - procedury • Dojarka przewodowa - Procedura HACCP • Ozon - wytwornice ozonu - ozonatory • ŚRODKI TRANSPORTU - Dezynfekcja • Lodówki - chłodziarki. Przykre zapachy
wiecej… 

Czy ciężar kolektora dojarki ma wpływ na oddawanie mleka przez krowy?

Badanie porównawcze przeprowadzano w okresie 60 dni na stadzie liczącym 25 sztuk któw. Krowy były w bardzo różnym wieku i o zróżnicowanym pokroju. Wymiona wykazywały budowę od bardzo prawidłowej do wadliwej. Pełne spektrum.
Oceniano kolektor 150 ml. o wadze korpusu górnego ok.100g. oznaczonego w badaniu literą "A/A"porównując go z kolektorami dotychczas stosowanymi :
- "starego typu" 50 ml. o wadze korpusu górnego ok. 320g. oznaczonego literą "B/A"
- kolektora 150 ml. o wadze korpusu górnego ok. 320 g. oznaczonego literą "C/A"
- kolektora 150 ml. o wadze korpusu górnego ok. 450g. oznaczonego literą "D/B"
- kolektora 150 ml. o wadze korpusu górnego ok. 450 g. oznaczonego literą "E/A
Przyjęte oznaczenia literowe dla poszczególnych kolektorów oznaczają ich producentów.
W czasie trwania doświadczenia nie stwierdzono żadngo wpływu ciężaru korpusu górnego kolektora, a więc i całego kolektora, na przebieg doju. Kolektor "A"o wadze 100 g. zachowywałsię neutralnie i w żadnej fazie doju nie powodował jakichkolwiek niepożądanych skutków ubocznych.  W trakcie doju, nie można było odróżnić kolektora lekkiego "A" od pozostałych.
Można więc stwierdzić, że stosowania kolektora lekkiego, bez dodatkowego obciążenia jest możliwe i dopuszczalne. Nie grozi niepożądanymi                   skutkomi.                                                                                                                 
Natomias powoduje obniżenie kosztów produkcji tego elementu.                   
Niejako przy okazji badania ewentualnego wpływu ciężaru kolektora na dój,
porównano walory higieniczne poszczególnych modeli.                                    
Prawidłowo skonstruowany korpus górny kolektora powinien myć się          automatycznie w myjni mechanicznej, bez dodatkowych czynności, bez        dodatkowych nakładów pracy.                                                                               
Takie pozytywne cechy wykazuje korpus górny oznaczony w niniejszym badaniu literą "A/B" oraz literą "D/B".  W tych kolektorach powiertrze jest zasysane po przez zawór kolektora w korpusie dolnym. Korpus górny stanowi litą całość.
W konstrukcjach "A/A';"C/A" i "E/A" poza pobieraniem powietrza przez zawór w korpusie dolnym, powietrze jest również pobierane przez wmontowany w korpus górny specjalny zawór.  Konsekwencją takiej koncepcji jest wąski, głęboki zachyłek, gdzie siłą rzeczy dostaje się mleko. Zachyłek tem w żaden sposób nie może być muyty i zdezynfekowany podczas mycia za pomocą myjni mechanicznej. Konieczne jest dodatkowe mycie ręczne.Dla utrzumania kolektora w należytym stanie higienicznym, niezbędne jest wyjmowanie zaworka i czyszczenie zarówno samego zaworka jak i kanału wydrążonego w korpusie kolektora, za pomocą specjalnej szczoteczki. Zwłaszcza utrzymanie właściwego stanu wyjmowanego zaworka jest problematyczne.  Problematyczne jest też dezynfekowanie i usuwanie dezynfekanta.
W źle czyszczonym i dezynfekowanym zachyłku kolektora górnego,  mogą namnożyć się bardzo grożne bakterie.
Autorzy tego "usprawnienia" zamiast ułatwić pracę obsłudze obory, skutecznie ją utrudnili.  Prawdopodobnie przyświecała im myśl, że nad kolektorem jest mniejsze zapylenie niż pod nim. Jednakże różnica kilku centymetrów nie wnosi istotnej zmiany. Natomias od strony utrzymania
kolektora we właściwym stanie higienicznym,repliche rolex wprwadzenie owego zachyłka znacznie pogorszyło jego właściwości.
Autor niniejszego opracowania, za pomocą kolektorów 50ml i 120 ml. a więc starego typu, bez "modyfikacji" już w latach 90-tych pozyskiwał mleko surowe o zakążeniu poniżej 10 tys. ogólnej liczby bakterii w 1 ml. mleka surowego ( najlepszy, potwierdzony labolatoryjnie wynik -3tys./1m.

Korpus górny kolektora o wadze 100 g. oznaczonego symbolem "A/A"
W centralnej części kolektora widać ów feralny zachyłek.
Kolektor górny o wadze 100g "A/A" podczas doju.
Wyraźnie widać brak przeciwwskazań w jego stosowaniu.
Różnica w odległości od posadzki pomiędzy zaworem kolektora w korpusie dolnym a zaworem
w korpusie górnym wynosi około 10 cm. Jest zupełnie nie istotna.
Korpus górny kolektora starego typu oznaczony symbolem "B/A" o pojemności 50 ml.
Brak zachyłka, powoduje, że jest to element poddający się łatwo skutecznemu myciu i dezynfekcji oraz płukaniu.
Korpus kolektora starego typu oznaczony
symbolem "B/A" z kolektorem dolnym
zwiększającym jego pojemność do 120 ml.
Ta pojemność kolektora w zdecydowanej
większości wypadków jest całkowicie wystarczająca.
Od czego zależy konieczność stoswania     
kolektora o większej pojemności, w           następnym komentarzu.
                          


Orologi Replica Italia
Kolektor o wadze korpusu górnego 450 g.oznaczony w doświadczeniu symbolem "D/B".
Widać metalową częśc kolektora, zwiększającą jego wagę.
Korpus górny kolektora oznaczonego symbolem "D/B". Brak zachyłka, powoduje łatwe utrzymanie go w należytym stanie higienicznym.


Korpus górny kolektora o wadze 450 g. oznaczony symbolem "E/A".
W centralnej części korpusu, wyraźnie widać zachyłek zanieczyszczony kamieniem mlecznym, będącym rezerwuarem często bardzo niebezpiecznych bakterii.
Systematyczne usuwanie filmu bakteryjnego jest trudne i wymaga dodatkowych nakładów pracy.

 W świetle Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2004r.
w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mleczarskich (Dz.U.   
z dnia 30 szierpnia 2004.) Jak i Rozporządzenia (WE) nr. 853/2004 Parlamentu            
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.ustanawiającego szczególne przepisy    
dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (sekcja IX        
rozdział II punkt 10), kolektory z zachyłkiem w korpusie górnym kolektora aparatu       
udojowego, są trudne do utrzymania właściwej higieny i wymagają dodatkowego          
nakładu pracy. W związku z powyższym,nie spełniają warunków wyżej wymienionych   
aktów prawnych
                                                                                                          

  Projektowanie stron internetowych - NETLER
			  zawsze dla Ciebie

P.U.H. SOCHLAND Kazimierz Górski;    96-500 Sochaczew;   ul. Grabskiego 18 
tel.: (+48 46)  862 21 98;   fax: (+48 46) 862 21 98;  tel. kom. +48 500 284 412    e-mail: poczta@sochland.pl

Sklep czynny Poniedziałek - piątek od 9 do 18 sobota od 9 do 14