• Strona Główna • O Firmie • Katalog produktów • Usługi • Zapytania • PRACA • Kontakt
 

KOMENTARZE I ARTYKULY

• Mop - Wiadomo co to jest. • Gryzonie - Deratyzacja - procedury • Dojarka przewodowa - Procedura HACCP • Ozon - wytwornice ozonu - ozonatory • ŚRODKI TRANSPORTU - Dezynfekcja • Lodówki - chłodziarki. Przykre zapachy
wiecej… 

Gryzonie - Deratyzacja - procedury

Każdy podmiot gospodarczy zajmujący się produkcją lub obrotem żywności ma obowiązek od 2004 roku posiadać wdrożony system HACCP. Jak łatwo policzyć to już 8 lat !

W skład tego systemu wchodzą programy ochrony przed szkodnikami sanitarnymi, to znaczy przed owadami latającymi i biegającymi oraz gryzoniami (myszy, szczury).  Oznacza to, że podmiot zajmujący się obrotem lub żywnością powinien posiadać, między innymi, prawidłowo opracowaną i wdrożoną procedurę dotyczącą zapobieganiu infestacji gryzoni.  Można napisać - używając skrótu myślowego - że jest to procedura deratyzacyjna.                                                                                           

Obserwując poczynania usługodawców jak i służb sanitarnych w tym zakresie, odnoszę wrażenie,  że  dla  nich  termin  DERATYZACJA   to  tylko  wykładanie  trutek pokarmowych.

Jest to bardzo niedoskonałe i ułomne pojmowanie terminu deratyzacji.  Wykładanie trutek, to tylko element deratyzacji i to wcale nie najważniejszy .

Deratyzacja to przede wszystkim zespół czynności zmierzających do takiego ukształtowania środowiska by ono nie sprzyjało pojawianiu się gryzoni. Jak również takiego kształtowania zachowań ludzi by nie prowokowali pojawu szkodników.

Po spełnieniu tych dezyderatów, można myśleć o wykładaniu trutek i czy jest to w ogóle potrzebne !

Na pewno jest potrzebne monitorowanie infestacji gryzoni. A więc i instalacja jakiegoś detektora jest konieczna.  Niekoniecznie trzeba używać trutek . Bywa że są one zupełnie nie potrzebne.

A co jeśli stwierdzi się obecność gryzoni w sklepie czy magazynie spożywczym ?         W takich przypadkach, Sanepid nakazuje deratyzację. Co ma na myśli ?  Tylko wyłożenie trutek ? Prawdopodobnie tak.                                                                      Czy na pewno to wystarczy?                                                                                         Otóż nie wystarczy. Deratyzacja tak - ale taka jak ją zdefiniowałem wyżej. Ale to nie jest wszystko. W systemie HACCP jest takie pojęcie jak działania korygujące. I właśnie to powinno się znaleźć w zaleceniach służb sanitarnych.   Pojęcie "działania korygujące" w przypadku pojawu gryzoni, jest pojęciem szerszym. Poza deratyzacją obejmuje skutki obecności   gryzoni.  Nie będę drążył tematu "działań korygujących" w wypadku pojawu gryzoni. Celem tego artykułu nie jest szkolenie wykonawców tych usług czy pracowników służb sanitarnych, lecz zwrócenie uwagi na występujące nieprawidłowości. Jedną z takich nieprawidłowości jest bezmyślne rozmieszczanie pudełek z trutką pokarmową ( ja te urządzenia nazywam Punktami Kontroli Infestacji Gryzoni - do tego dokładnie one służą).  Jak wspomiałem, zawierają one trutki pokarmowe, a więc chemiczne środki biobójcze. Mogą one powodować zatrucia ludzi i zwierząt.  Ponieważ owe "pudełka" są wykonane z plastiku i nie są odporne na uszkodzenia mechaniczne , nie zabezpieczają całkowicie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dosyć łatwo mogą się dostać do substancji biobójczej osoby niepowołane. Na przykład dzieci . Dlatego  mogą być wystawiane na zewnątrz budynków na terenie ogrodzonym, będącym pod kontrolą, uniemożliwiającym dostęp osobom postronnym. A pracownicy firmy na terenie której rozmieszczono Punkty Kontroli Infestacji Gryzoni powinni być z nimi zapoznani i poinformowani o grożącym niebezpieczeństwie. Niedopuszczalne jest instalowanie pojemników z substancją biobójczą w miejscach publicznych. Na przykład na ulicy przy budynkach. Tak jak to widać na poniższej fotografi.

Jeżeli ktoś dopuszcza się takich praktyk, świadczy to o ignorancji, komletnym braku wiedzy i profesjonalizmu. Całkowicie nie rozumie ideii systemu HACCP.   Jednocześnie lekceważy fakt, że stwarza zagrożenie zatruciem ludzi i zwierząt. Taki "fachowiec" zupełnie nie rozumie, że jego działania są po prostu bezcelowe i nie zabezpieczają przed wtargnięcie gryzonia do wnętrza tego sklepu, ponieważ trutka działa z opóźnieniem, czasami kilkudniowym. A sam pojemnik stanowi miejsce ukrycia się szkodnika. Tuż przy wejściu do sklepu.Nie dość że stworzono potencjalne zagrożenie zatruciem ludzi i zwierząt to jeszcze ułatwia się wtargnięcie gryzonia do wnętrza obiektu chronionego.   Śmieszno i straszno !                                                                                                  Program ochrony przed szkodnikami sanitarnymi - gryzonie winien opierać się o warunki środowiskowe które ja nazywam oporem środowiska w stosunku do danego szkodnika sanitarnego.                                                                                               Dlatego przed napisaniem procedury należy określić warunki wstępne w których trzeba wskazać właścicielowi obiektu chronionego podmiotu gospodarczego , co należy wykonać by opór środowiska był maksymalnie wysoki .                       Wskazać związki  innych procedur opracowanego systemu HACCP a mające wpływ na infestację  gryzoni   (dokumenty związane). Służby sanitarne natomiast zanim wydadzą zgodę na podjęcie działalności gospodarczej przez podmiot,  mają obowiązek zapoznać się z dokumentacją systemu HACCP i wydać decyzję: czy procedury są lub nie są zgodne z obowiązującymi przepisami, zasadami bezpieczeństwa żywności, są zgodne lub nie są zgodne.  Czy stosowanie przedstawionych procedur stanowią lub nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności.  A następnie kontrolować prawidłowe ich wdrożenie i codzienne wykonywanie przez podmiot gospodarczy.

  Projektowanie stron internetowych - NETLER
			  zawsze dla Ciebie

P.U.H. SOCHLAND Kazimierz Górski;    96-500 Sochaczew;   ul. Grabskiego 18 
tel.: (+48 46)  862 21 98;   fax: (+48 46) 862 21 98;  tel. kom. +48 500 284 412    e-mail: poczta@sochland.pl

Sklep czynny Poniedziałek - piątek od 9 do 18 sobota od 9 do 14